آشپز هتل درجه 1

آشپز هتل درجه 1 كسي است كه علاوه بر مهارت درجه 2 بتواند از عهده كشيدن و تقسيم غذا ، تهيه اردور (اشتها آور) – تهيه انواع خورشت ها – تهيه انواع سوفله سبزيجات – تهيه انواع كوكتل و كاناپه گرم و سرد– تهيه انواع كاريها – تهيه انواع ته چين – تهيه انواع كباب ( برگ،كوبيده و تركي )- تهيه انواع كتلت – تهيه كشك بادمجان – سرخ كردن انواع گوشت قرمز و سفيد در فر – آموزش ضمن كار بر آيد.