آشپز هتل درجه 2

آشپز درجه 2 هتل كسي است كه علاوه بر داشتن مهارت آشپز درجه 3 نيز اندازه عمده- پختن و كنسرو كردن سبزيجات در فصول مختلف- تهيه انواع سالاد- برش انواع گوشت- تهيه انواع پلو- كنسرو كردن قارچ- تهيه انواع گراتن- تهيه انواع ماكاروني – تهيه انواع ساندويچ و همبرگر- تهيه انواع پياژه و سوپ- تهيه انواع اسكالپ- انواع كراكت- تهيه خمير بنيه- كوكتل انواع ميگو- پخت انواع ميگو- سرخ كردن انواع ماهي- آماده كردن مواد اوليه انواع كباب- تهيه انواع كباب- تهيه انواع استيك- آماده كردن غذا جهت سرو- تهيه انواع حليم- تهيه انواع شامي- تهيه انواع تاس كباب- تهيه انواع پوره- تهيه انواع دلمه برآيد.