اساتید آموزشگاه

رزومه اساتید آموزشگاه فنی و حرفه ای پیشگامان سیاحت توس

نام استاد تحصیلات سابقه تدریس
علی عطاری

لیسانس

گردشگری

مدرس هتلداری و گردشگری راهنمای گردشگری
ملیحه نامنی فوق لیسانس گردشگری فعال اکوتوریسم،گردشگری کودک، مدرس هتلداری و گردشگری، راهنمای گردشگری
امین شاهگردی فوق لیسانس گردشگری  از کشور قبرس مدرس دوره های زبان گردشگری – زبان هتلداری – زبان مصاحبه و …
زینب حاتمی فوق لیسانس گردشگری مدرس دوره های مدیریت هتل – مدیر خانه داری
هادی مهراب خوانی لیسانس هتلداری مدرس  مدرس دوره های خانه داری – مدیریت هتل – غذا و نوشیدنی
مرجان  حسن پور لیسانس هتلداری مدرس دوره های مدیریت هتل – مدیر خانه داری
الهام حسنی لیسانس گردشگری و هتلداری مدرس دوره های خانه داری – مدیریت هتل – غذا و نوشیدنی