متصدی البسه

متصدي البسه در هتل از گروه شغلي خدمات مي باشد . او از سازمان و تشكيلات هتل و بخش لباسشويي آگاه است و بايد با ميهمانان و مشتريان هتل ارتباط برقرار كند ، انواع البسه و شيوه هاي كنترل آن ها را بشناسد و روش هاي تا كردن ، علامت گذاري البسه و ملزومات پارچه اي را بداند . همچنين از وظايف شغلي خود هنگام دريافت و تحويل لباس ميهمانان آگاه است و بايد از نحوه نگهداري البسه و روش ثبت هزينه ها آگاهي كامل داشته باشد.