مدیر خانه داری

مدير خانه داري هتل از گروه شغلي خدمات است و بايد از سازمان و تشكيلات هتل و بخش خانه داري آگاهي كامل داشته باشد و بتواند با ميهمانان هتل ارتباط مؤثر برقرار كند و نيز از عهده مديريت نيروي انساني ، برنامه ريزي ، ارزيابي و نظارت ، كنترل هزينه ها و تنظيم بودجه مورد نياز بخش خانه داري برآيد . از ديگر وظايف او آگاهي كامل به امور عمليات نظافت در هتل ، آشنايي با تجهيزات ، وسايل ، مواد و لوازم نظافتي و دكوراسيون داخلي هتل مي باشد و همچنين بايد از صنعت گردشگري و اجراي قوانين و مقررات مربوط به هتل ها آگاهي كامل داشته باشد.